Våra tvättprogram

Avfettning:

Petroleumbaserad kallavfettning löser effektivt upp oljepartiklar och salt på din bil. Oljepartiklarna kommer bland annat från väg, däck och sotpartiklar i luften. Används före-trädesvis på vintern, men även på sommaren efter färd på nyasfalterade vägar.

Hetvatten:

Med hetvatten i ett flöde på 500 l/h och ett kraftigt alkaliskt specialutformat bilschampo löser du upp och spolar av all grov smuts från bilen. Det löser dessutom upp sommarens insekter mycket snabbt.

Borstprogrammet:

Borstprogrammet ger hetvatten i 250 l/h och med det unika skummet gör du din bil ren snabbt och effektivt. Borsten används på hela bilen med undantag för fälgarna. Den har mjuka skonsamma strån och är tillsammans med skumschampot en förutsättning för att din bil skall bli absolut ren.

Kallvatten:

Med kallvatten sköljs bilen ren från skum och smuts. Kontrollera resultatet, om du behöver går du tillbaka till steg 1 eller 2. Annars är det dags för nästa steg.

Carnaubavax:

Hett vatten blandat med carnaubavax ger din bil ett bra ytskydd som gör att din bil står emot smuts längre. Det blir dessutom lättare att tvätta bilen nästa gång. Används även på speglar och rutor och gör dessa helt rena med bra sikt som resultat.

Ytbehandling:

Avsluta tvätten med en snabb ytbehandling. Ytterligare ett lager med vax uppblandat
med avrinningsmedel. I detta program används ett vatten som är fritt från mineraler
och salter, vilket gör att du inte behöver torka bilen med sämskskinn. Används
även på rutor och backspeglar för att göra dessa klara och vattenavvisande.